11 Th5 Lượng rượu cho đàn bà và đàn ông

Tại sao đàn bà lại chỉ nên uống một lượng rượu bằng nửa đàn ông thôi? Có phải là do sự khác biệt về giới tính hay về cân nặng không?

Thưa không. Lý do chính là như thế này: Ta uống vào một ngụm rượu thì lượng alcohol ngấm qua màng nhầy bao bọc phía bên trong dạ dầy, phải vượt khỏi được một chất enzyme gọi là alcohol dehydrogenase.

Chất này có tác dụng làm tiêu tán bớt những độc tố của alcohol trước khi chúng đi theo dòng máu tiến vào buồng gan.

Gan cũng có chứa chất enzyme kể trên để giải trừ độc tố, nhưng trước đó thì màng nhầy của dạ dầy đã lọc bớt đi một phần rồi. Dạ dầy lọc trước 20%, gan giải trừ nốt 80% độc tố.

Người ta đo lường thì thấy rằng màng nhầy trong dạ dầy của đàn bà chỉ chứa đừng 60% chất enzyme hữ ích đó, so với đàn ông.

Uống càng nhiều rượu thì mức độ enzyme đó càng giảm sút. Đàn bà chỉ có 60% enzyme nên chất này sút xuống mức 0 mau hơn đàn ông.

Vì vậy, đàn bà chỉ nên uống một lượng rượu khoảng bằng 60% đàn ông thì gan khỏi bị tác hại vì phải làm việc quá mức

Lê Văn

Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vangRượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vangRượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vangRượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vangRượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vangRượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang
Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang Rượu vang