29 Th5 TIỆC RƯỢU J.BUOCHON TẠI KHÁCH SẠN SHERATON HÀ NỘI

Với sự góp mặt của các hãng rượu vang:

– Đại diện hãng vang J.bouchon

– Đại sứ Brazil

– Đại diện nhà nhập khẩu SSP

– Khách mời của công ty SSP

MYT_0186

 

 

MYT_0114

MYT_0128

MYT_0297

MYT_0286